Permanent hårborttagning

Det finns fyra sätt att permanent ta bort ditt hår: Laser, IPL, diatermi eller elektrolys.


Permanent hårborttagning med laser

Permanent hårborttagningLaser som behandlingsform för hårborttagning innebär att hårsäckarna bränns med hjälp av en mycket koncentrerad ljusstråle.

Permanent hårborttagning med IPL

IPL, Intensivt Pulsat Ljus, är en form av ljusbehandling som liksom lasern bränner sönder hårsäckarna. Här är dock strålarna inte lika koncentrerade. Vilket kan ge något sämre effekt.

Permanent hårborttagning med diatermi

Vid diatermi förs en nål ner i hårsäcken som hettar upp hårsäcken så att den dör.

Permanent hårborttagning med elektrolys

Med elektrolys förs en nål ner i hårsäcken som ger svag ström. Detta är en väldigt effektiv metod men tar väldigt lång tid.

Resultat – vilken metod är bäst?

Vilken metod som är bäst är väldigt individuellt. Generellt kan man säga att laser är den metod som ger bäst resultat då den har en annan intensitet i ljusbehandlingen än IPL. Men andra metoder kan fungera som komplement.

Hur effektiv metoden är beror dock mycket på din hårfärg, hudfärg och vilken laserutrustning som används.

Fungerar nästan bara på mörka hårstrån

Hårborttagning med laser och ljus fungerar mycket bättre på mörka hårstrån. Detta eftersom ju mörkare ett hårstrå är desto mer av ljusets energi omvandlas till värme. Därför är det mycket enklare att ta borde mörka hårstrån än ljusa.

Flera behandlingar krävs

För att få ett permanent resultat måste du genomgå minst tre till sex behandlingsomgångar.

Håret måste vara aktivt

För att håret ska försvinna permanent så krävs det att behandlingen utförs när håret växer aktivt, vilket är skälet till att flera behandlingar krävs för att få en effektiv permanent hårborttagning.

Det kan nämligen vara så att det endast är 10-30 procent av det hår du vill ta bort som är aktivt under ett behandlingstillfälle.

Kan ge brännskador som biverkning

En felaktigt utförd laser- eller IPL-behandling kan leda till hudskador. Lasern kan lämna fula märken på huden och i allra värsta fall ge brännskador.

Risken anses däremot vara mycket liten, särskilt om en seriös och professionell klinik utför behandlingen.